2015-05-30

skickad 16 mars 2017 01:09 av Peter Valeur

Tips från THVB! Här kan ni hitta en mycket intressant rapport om bebygelsen och kulturen på Revingefältet innan och efter att det blev ett militärt övningsfält. Länken går till en PDF på 107 sidor:

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/tysta_platser.pdf

Comments