2010-10-04

skickad 16 mars 2017 01:01 av Peter Valeur
Uppenbarligen skall översiktsplanen fördjupas för Torna Hällestad. Den fördjupningen är inte klar, men på gång. Titta här för att få en uppfattning: http://www.lund.se/Bygga--bo/Oversiktsplan/Fordjupning-av-oversiktsplanen/
Comments