Välkommen till Torna Hällestads hemsida

Torna Hällestad är en by i Lunds kommun med 680 invånare (år 2015).

Denna hemsida försöker samla ihop allt på nätet som har att göra med byn.

Domänen torna-hallestad.se och dessa hemsidor ägs och förvaltas av Tolvan som är en av flera aktiva föreningar i byn. Vi erbjuder övriga föreningar och företag att lägga in länkar, eller eventuellt egna sidor. Vi förbehåller oss dock rätten att säga nej om något inte känns rimligt eller lämpligt.

Om du vet någon bra länk/nyhet/rättelse som borde in här: Maila webadmin@torna-hallestad.se
 

Senaste nytt

2018-11-02

Kulturkvällen i Torna Hällestad inträffar nu på lördag 3 november kl 16:00-21:00!
Ni hittar programmet här: Kulturkväll 2018
För mer info kan ni gå till Facebook-evenemanget Kulturkvällen i Torna Hällestad 2107

2018-03-06

Torna Hällestad samfällighetsförening har årsmöte på Tolvan tisdag 20:e mars kl 19:00. Alla medlemmar välkomna! Motioner angående asfaltering av vissa vägsträckor kommer att behandlas. För mer info, årsberättelse mm maila till tornahallestad.sam.forening@gmail.com

2017-09-28

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till bildande av naturreservatet ”Kaninlandet”. Förslaget godkändes för samråd av Tekniska nämnden den 20 september 2017.

Ni erbjuds härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Eventuella synpunkter ska vara Tekniska förvaltningen tillhanda senast den 10 november 2017.

Möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter (samrådsmöte) finns då personal från park- och naturkontoret torsdagen den 19 oktober kl 16-18 finns tillgängliga vid Torna Hällestad lanthandel. 
Förslaget kommer att finnas tillgängligt på Tekniska förvaltningen i Lund.

2017-04-29

Valborgsfirande i Torna Hällestad!

Samling på torget kl 19:30, musik av Romele blåsorkester. Fackeltåg kl 20:00 mot Prästhagen. Tal av Bosse Bergenståhl. Tändning av bålet. Byalaget arrangerar.

2014-04-22

Vi har butik i byn igen!
Se deras facebooksida för info: https://www.facebook.com/tornahallestadlanthandel

Artikel i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/lund/lanthandel-med-knorr-ska-bli---byns-nya-samlingspunkt/